כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

 1. תנאי ההלוואה

 • מטרות הקרן - הקמה עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים. קיימות אפשרויות לקבלת הלוואות למימון השקעות ומימון הון חוזר.
 • הלוואות מהקרן יוכלו לקבל עסקים עם מחזור שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ₪.
 • היקף ההלוואה - עד 8 מיליון ₪:

       - עד 500,000 ₪ לעסקים חדשים או קיימים עם מחזור עד 6,25 מיליון ₪ בשנה

      - 8% ממחזור שנתי לעסקים עם מחזור שנתי מ-6,25 עד 100 מיליון ₪.

 • ריבית שנתית מומלצת - % פריים + 3.5 (קיימת אפשרות לקבל ריבית נמוכה יותר בהסכמה של בנק).
 • תקופת החזר ההלוואה - 5 שנים (60 חודשים) כולל דחיית את תחילת ההחזרים (גרייס) ל-6 חודשים.
 • ערבויות:

     מסלול הקמת עסק חדש:

        - 10% מסכום ההלוואה + ערבות אישית בעלי העסק - להלוואה עד 300,000 ש"ח.

        - 25% מסכום ההלוואה + ערבות אישית בעלי העסק - להלוואה מ-300,000 ש"ח או ערב (ערבים) המקובלים לבנק עד גובה מ-40% מסוכם ההלוואה + ערבות אישית בעלי העסק .

   מסלול הון חוזר או השקעה בהרחבת עסק קיים:

      - סך של 25% מסכום ההלוואה + ערבות אישית של המבקש ההלוואה

 • ההון העצמי המינימאלי הנדרש במסלול הקמת עסק חדש עו השקעות - 20% מסך ההשקעה הנדרשת.
 • בסיס לקבלת ההלוואה - תוכנית עסקית (חברתנו מתמחה בהכנת תכניות עסקיות לקרן בסבסוד של משרד התמ"ת)
 • הבנקים המשתתפים בקרן:

               - בנק בינלאומי הראשון

               - בנק לאומי

               - בנק מזרחי - טפחות

               - בנק מרכנתיל דיסקונט

2. תהליך קבלת אישור להלוואה

 • כדי לקבל את האשראי רצוי ליצור קשר עם חברתנו ולעבור את הבדיקה הראשונה, הכוללת אבחון כלכלי של הרעיון או של עסק קיים. האבחון הראשון יוכל להגדיל את הסיכוי לקבל אשראי
 • לאחר הבדיקה הראשונה, יש לשלם לחשק"ל סכום של 250 ₪ יש לצרף שובר תשלום לתכנית העסקית.
 • לאחר תתבקשו להכין תוכנית עסקית ולשלוח אותה לקרן. 
 • עם קבלת התוכנית העסקית, ימונה בודק מטעם הקרן שייפגש עם היזם לצורך הכנת המלצות.
 • באם ההמלצה תהיה חיובית, ייערך ראיון בבנק בו בוצעה הבדיקה הראשונה עם מנהל הסניף או סגנו.
 • לאחר הרעיון, הבקשה תיכנס לועדת אשראל של בנק למתן החלטה סופית.
 • באם המלצת הקרן הייתה שלילית, תינתן אפשרות לערעור. באם המלצת הבנק תהיה שלילית, החלטה סופית על מתן ההלוואה תתקבל בוועדה של הקרן.
 • קיימת אפשרות שאישור ההלוואה יותנה בתנאים נוספים, למשל – ליווי העסק על ידי יועץ עסקי.

3. תהליך מימוש ההלוואה
קבלת הלוואה תתבצע בסניף בנק, בו בוצעו הבדיקה הראשונה והרעיון. אם ההלוואה אושרה לצורך ביצוע השקעה בהקמה או הרחבה של העסק, יחויב היזם להוכיח השקעה של הון עצמי בעזרת המסמכים הרלוונטיים (חשבוניות מס וקבלות) לפני שחרור כספי ההלוואה על ידי הבנק.

רשימת מסמכים הנדרשים להכנת תכנית עסקית.

פרטים נוספים: www.bdsk.co.il

חדשות

חזרה לרשימת קרנות