כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

הלוואות ומימון לעסקים קטנים ובינוניים

חברתנו מסייעת בהשגת בקשות לקבלת הלוואות מקרנות מימון שונות, הן ציבוריות וממשלתיות.
להלן רשימת קרנות המציעות הלוואות להקמת והרחבת עסקים:

1. קרן ממונפת לעולים ותושבים חזורים של משרד לקליטת העלייה

2. קרן תקציבית לעולים ותושבים חוזרים של משרד לקליטת העלייה

3. קרן עוגן לעסקים קטנים

4. קרן תמיכה ביזמות עסקית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל

5. קרן קורת לעסקים זעירים

6. קרן "נתן"

7. הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבויות המדינה

8. קרן לעסקים קטנים של בנק הפועלים

בנוסף, אנו מספקים תמיכה בקבלת הלוואות מבנקים ובקבלת מימון ממשקיעים פרטיים.
קבלת הלוואות מקרנות מימון, הבנקים וקבלת מימון ממשקיעים כרוכה ברוב המקרים בהכנת תוכנית עסקית.
חברתנו מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות בהתאם לדרישות של קרנות, בנקים או משקיעים פרטיים. 
עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים הזכאים לתמיכה ממשרד לקליטת העלייה, יינתן סבסוד מיוחד של המשרד לביצוע בדיקות ראשונות והכנת תוכניות עסקיות.

מימון, הלוואות, הלוואה, קרנות מימון, הלוואות לעסקים קטנים, מימון לעסקים קטנים, הלוואות לעולים ותושבים חוזרים, מימון לעולים ותושבים חוזרים, עזרה לעולים ותושבים חוזרים בעסקים, הלוואות לעסקים של עולים ותושבים חוזרים