כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

זכאות של עולים ותושבים חוזרים לתמיכה של משרד לקליטת העלייה ביוזמות עסקיות,

  • עולה שעלה לישראל מגיל 14 ומעלה, ושוהה בארץ פחות מ-10 שנים (תקופת השירות הצבאי ושהות בחו"ל לזמן ממושך ינוכו מפרק זמן זה) בגיל מ-17 עד 62. מגיל 24 העולה זכאי לקבלת הלוואה מקרן של משרד הקליטה. 

 

  • תושבים חוזרים יהיו זכאים לכל סוגי הסיוע ליזמות עסקית . תושב חוזר במשך תקופה של שנתיים מתאריך החזרה, ובתנאי ששהה 3 שנים בחו"ל וגילו למעלה מ- 24 שנים ופחות מ- 62 שנים.