כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן "נתן"

1. תנאי ההלוואות

 • הקרן מציעה הלוואות להקמת עסקים חדשים בהיקף של עד 100,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה כלשהי (מוכר כעסק עסק חדש גם עסק קיים לא יותר מ-6 חודשים או עסק שמתכנן שינוי רשום מעוסק פטור לעוסק מורשה), אבל לא להרחבת עסק קיים ולא להקמת עסק נוסף למי שכבר יש עסק.
 • תקופת פירעון וערבות תיקבע על בסיס אישי לפי תכנית עסקית
 • ליזם אין ביכולתנו לגייס כספים מכל מקור אחר (בנקים וכו').
 • ליזם שיש לו הון עצמי והוא זקוק להלוואה של עד 100,000 ₪ ואינו יכול לגייס אותם.
 • ההלוואות ניתנות לעסק שאינו קניין רוחני או “start-up”.
 • הקרן נותנת את ההלוואה להשקעה בציוד, התאמת מבנה, הון חוזר- לא לעסקים שהינם בתוך הבית ודורשים השקעה או השבחה של הנכס.
 • ההלוואה לא תינתן כהשלמה להלוואות שניתנו בקרנות אחרות ( אם יזם זקוק להלוואה של 300,000 ש"ח ומגייס אותם ממקורות אחרים – לא יוכל לקבל השלמה מקרן נתן).

 

2. תהליך קבלת אישור להלוואה

 • בכדי לקבל את ההלוואה יש ליצור קשר עם מט"י, היועץ העסקי שלכם יעביר את הנתונים לבדיקה הראשונית.
 • עם קבלת הנתונים המקוריים, הקרן תיתן הסכמתה להכנת תוכנית עסקית.
 • תוכנית עסקית תוכן ע"י יועץ מט"י ותישלח לקרן.
 • ההחלטה על מתן ההלוואה תתקבל בוועדה של הקרן, בה מחויבת השתתפותם של היזם והיועץ העסקי אשר בנה את התכנית.

3. נוהל קבלת הלוואה
באם הקרן תאשר את ההלוואה , ביצוע ההלוואה יתממש על ידי הקרן בלבד.

רשימת מסמכים הנדרשים להכנת תכנית עסקית.

לפרטים נוספים: www.nksf.org.il

חדשות

חזרה לרשימת קרנות