כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן עוגן לעסקים קטנים

 1. תנאי ההלוואות לעסקים

 • היקף ההלוואה - עד 200,000 ₪
 • זמן להחזר ההלוואה - 60 חודשים
 • תחילת החזר ההלוואה – מיידי, קיימת אפשרות להגשת בקשה לדחיית תחיחלת החזר ההלוואה.
 • אם ההלוואה נדרשת למימון השקעה, מומלץ להציג הון עצמי בהיקף לא חפות מ-20% מכלל היקף ההשקעה המתוכננת
 • זכאים - יזמים חדשים ועסקים עם היקף הכנסות שנתיות עד 3 מיליון ש"ח
 • ערבויות: ערב 1 עם הכנסה נטו (משכורת או רווח מעסק) לא פחות מ-5,000 ש"ח לחודש שלא מתגורר ביחד עם לווה וגילו - עד 67.
 • בסיס לקבלת אישור להלוואה - תוכנית עסקית .

2. תהליך קבלת אישור להלוואה

 • התהליך מתחיל עם הכנת תוכנית עסקית על בסיס הנתונים של היזם. את רשימת המסמכים הנדרשים להכנת תוכנית עסקית אתם מקבלים מיועץ של מט"י בהתאם לסוג העסק.
 • לאחר קבלת תוכנית עסקית, הבקשה תיבדק בקרן. כל מידע נוסף יימסר לקרן ע"י היועץ העסקי שהכין את התוכנית העסקית שלך.
 • באם הקרן תאשר את ההלוואה, יקבל היזם מכתב אלקטורני מהקרן עם כל הטפסים להחתמת הערב, חוזה מתן אשראי וטפסי הוראת קבע. 

3. תהליך מימוש ההלוואה

 • פרטי הערב (עותק של תעודת הזהות ושל תלוש המשכורת האחרון, או אישור הכנסה של רואה חשבון (יועץ מס מוסמך), נשלחים לקרן
 • לאחר אישור הערב על ידי הקרן, תחתם הערבות במט"י במעמד עובד מוסמך עו על ידי עו"ד. 
 • לאחר החתמת ערב, היזם יקבל את ההלוואה בהעברה הנקאית.
 • באם ההלוואה ניתנת לצורכי ביצוע השקעה (הקמת עסק חדש או הרחבת העסק הקיים), התנאי לקבלתה בקרן הוא הצגת מסמכים (חשבוניות מס וקבלות או אישור רו"ח/יועץ מס מוסמך) על השקעה של הון עצמי לפי תכנית עסקית. 
 • כתובת של הקרן: רח. רבקה, 29 ירושלים.

 פרטים נוספים ניתן למצוא באתר- https://ogen.org/

חדשות 

חזרה לרשימת קרנות